Dementie - introductie

Dementie - introductie

Dementie is een algemene term voor afwijkende chronische kwetsbaarheid veroorzaakt door verschillende hersenziektes of hersenbeschadigingen. Er zijn meer dan 100 verschillende vormen van dementie. Over het algemeen heeft zo’n 60% van de mensen met dementie de ziekte van Alzheimer en 20% van de mensen met dementie heeft vasculaire dementie. Mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie krijgen te maken met meerdere symptomen. Maar, ieder persoon is daarin ook uniek. De aanwezigheid van symptomen en de mate waarin deze symptomen aanwezig zijn kunnen variëren van per persoon en van dag tot dag.

Dementie is een progressieve ziekte waarbij de persoon die het heeft steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Veranderingen in de hersenen, veroorzaakt door dementie, zorgen voor een afname in cognitieve vaardigheden. Dit beïnvloed het dagelijkse leven en de mate van onafhankelijkheid. De veranderingen hebben ook invloed op gedrag, gevoelens en relaties.

De behandeling van dementie is afhankelijk van de oorzaak van de dementie. Er is geen middel om te genezen van dementie, maar er zijn wel behandelingen die tijdelijk symptomen kunnen verminderen. Ook zijn er therapieën die de symptomen van dementie kunnen verlichten. Veel van deze therapieën staan beschreven in de DemiCare-app. Bijvoorbeeld, het scholen van mantelzorgers over dementie laat een impact zien op de symptomen van dementie.

Zoals eerder gezegd, dementie verschilt per persoon, maar er zijn in het algemeen drie fasen te onderscheiden: vroege fase, midden fase, late fase.

Vroege fase

In de vroege fase van dementie kan de persoon met dementie nog bijna geheel zelfstandig functioneren. Maar, naasten kunnen wel veranderingen opmerken in geheugen, oriëntatie, vertraagd denken of bewegen en veranderingen in persoonlijkheid.

Jouw rol als mantelzorger is om een balans te vinden tussen onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Jouw emotionele steun is belangrijk. Praat met elkaar over verwachtingen, vragen, zorgen en doe samen activiteiten die jullie waardevol vinden.

Midden fase

De midden fase is de langste fase van dementie en kan jaren duren. De symptomen worden meer uitgesproken en de persoon met dementie kan meer moeite krijgen met het uitvoeren van dagelijkse taken. De persoon kan zich mogelijk nog wel belangrijke details van zijn leven herinneren.  

In deze fase kan de dementie ervoor zorgen dat een persoon niet altijd meer de juiste woorden weet te vinden, gefrustreerd of boos raakt of onverwachts reageert. De persoon kan moeite krijgen met het uitdrukken van gedachten en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Jouw rol als mantelzorgen in deze fase van dementie vraagt flexibiliteit en geduld. Structuur wordt steeds belangrijker in deze fase en dagelijkse routines moeten aangepast worden.

Late fase

In de late fase van de ziekte worden de symptomen ernstig. De persoon met dementie is niet langer in staat om te reageren op zijn omgeving, gesprekken te voeren en grip te hebben op motoriek. Communicatie wordt moeilijk ook al is iemand misschien nog wel in staat om woorden of zinnen te zeggen. In deze fase kunnen grote persoonlijkheidsveranderingen opdoen en heeft iemand 24-uur per dag zorg nodig.

Je rol als mantelzorger in deze laatste fase van de ziekte is om ervoor te zorgen kwaliteit van leven en waardigheid behouden blijven. Een deel van de kern van hoe iemand is kan nog blijven bestaan, hoewel iemand misschien niet meer kan praten en zijn wensen uiten. Er zijn verschillende mogelijkheden voor zorg in deze fase.

Idealiter bespreekt u wensen voor deze laatste fase wanneer iemand nog geen vergevorderde dementie heeft en nog in staat is om wensen te bespreken en beslissingen te maken over levensverlengende behandelingen.


Member reactions

Reactions are loading...

Sign in to leave reactions on posts

Comments

Sign in or become a DemiCare member to join the conversation.

image

The DemiCare project has been funded by the Active and Assisted Living programme. AAL is a European programme funding innovation that keeps people connected, healthy, active and happy into their old age.

AAL supports the development of products and services that make a real difference to people’s lives - for those facing some of the challenges of ageing and for those who care for older people if they need help.

The project has an overall budget of 2.029.091,76 €, to which the AAL will contribute with 1.477.535,07 €