Guardare la TV o un film insieme

Riunirsi davanti alla TV può essere importante per il contatto sociale e l'affiatamento durante il decorso della malattia. Per le persone affette da demenza, guardare la TV da soli sembra essere meno importante come attività di svago, ma più gli altri sono vicini, più questo influisce sulla gioia di guardare

Read more
Samen TV of film kijken

Samen TV kijken kan belangrijk zijn voor sociaal contact en saamhorigheid tijdens het verloop van de ziekte. Voor mensen met dementie lijkt tv-kijken alleen minder belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar hoe dichter anderen bij elkaar zijn, hoe meer dit van invloed is op het plezier in kijken. Vertrouwdheid met de inhoud

Read more
Watch TV or a movie together

Gathering in front of the TV can be important for social contact and togetherness during progress of the disease. For people with dementia, watching TV alone seems to be less important as a leisure activity, but the closer others are, the more it affects joy in watching. Familiarity with the

Read more